Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt. Det sentrale i fysioterapi er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, øvelser/trening og veiledning for det daglige behov. Fysioterapi kan brukes som preventiv terapi og til å lindre plager i hele bevegelsesapparat.

Vi tilbyr: 

  • Lungefysioterapi
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Hjertetrim
  • Treningsterapi
  • Slyngeterapi
  • Elektroterapi

Mer informasjon: link til http://www.fysio.no/FAG/Hva-er-fysioterapi

Terapeuter: Guro Nærde Eriksen, Linda Grøtåsen Andersen og Even Eide Eriksen.