Linda Grøtåsen Andersen er fysioterapiutdannet fra Skodsborg fysioterapi skole i 1996.

Linda har tidligere jobbet med knerehabilitering og ambulant behandling på Viborg sykehus i 1996. Deretter jobbet hun i privat praksis i Kgs Lyngby frem til 1999. Hun har vært her på Borre Fysioterapi siden høsten 1999.

Linda er almenpraktiserende fysioterapeut, og gjør behandlinger både på institutt og i pasientens hjem.