Frank er opprinnelig fra Tyskland og var ferdig med sin grunnutdannelse der i 2000.

Han har jobbet 5 år på Universitetssykehuset i Innsbruck  (Østerrike). I 2005/2006 tok han master i idrettsfysioterapi ved Curtin universitetet i Perth (Australia). Han kom til Norge i 2007, og jobbet de første årene på Notodden. Der gjennomførte han veiledning i manuellterapi (2009), og ble godkjent manuellterapeut i 2010. Etter dette dro han en tur tilbake til Australia og tok sin andre master i klinisk fysioterapi.

Frank har jobbet på Borre Fysioterapi siden 2011.

Frank er manuellterapeut, idrettsfysioterapeut og lymfeterapeut. Han er spesielt interessert i pasienter med kroniske plager, komplisert smertesymptomatikk og idrettskader. Frank har også spesialkompetanse innen behandling av ødemer.

Franks driftstilskudd er tilknyttet lymfødembehandling.

Telefon: 33030655